نقشه برداری معدن با پهپاد، معدن حوضه سفید چکچک
نقشه برداری معدن با پهپاد، معدن حوضه سفید چکچک نقشه برداری معدن با پهپاد، معدن حوضه سفید چکچک نقشه برداری معدن با پهپاد، معدن حوضه سفید چکچک نقشه برداری معدن با پهپاد، معدن حوضه سفید چکچک

نقشه برداری معدن با پهپاد، معدن حوضه سفید چکچک

  • نقشه برداری معدن چکچک اردکان
  • استان یزد - شهر اردکان - منطقه چکچک
  • چکچک اردکان
  • سراج الدین رئیسی - رضا کمالی - رضا تیموری - حسن رئیسی - سمیرا ترکی
نقشه برداری معدن با پهپاد، معدن حوضه سفید چکچک

جزییات پروژه:

  • اهداف: تهیه نقشه توپوگرافی، تصویر هوایی، مدل سه بعدی معدن،‌ نقشه وضع موجود معدن، محاسبه احجام  تودهای معدنی
  • تاریخ پروژه:1398/04/05
  • مدت پروژه:یک ماه
  • مساحت پروژه: 800هکتار
  • تعداد کارشناسان: 5فر

شرح پروژه نقشه برداری با پهپاد معدن حوضه سفید چکچک

کارفرما نیاز به تولید نقشه از معدن در سطح زمین داشت که به وسیله آن بتواند در کوتاه ترین زمان ممکن و با حداقل هزینه، کنترل و برنامه ریزی کارهای معدنی که شامل ارزیابی خطر و بررسی تاثیر ایجاد معدن بر مناطق اطراف، تعیین مکان و اندازه و ویژگی های ذخایر معدنی، استخراج و پتانسیل تولید و ارزیابی ذخایر معدنی می باشد را انجام دهد.

نقشه برداری معدن می تواند به صورت زمین یا هوایی انجام شود. به دلیل وسعت و ناهمواری اراضی معدن نقشه برداری با پهپاد گزینه مناسبی برای نقشه برداری معدن می باشد.

هدف کارفرما از پروژه نقشه برداری با پهپاد معدن حوضه سفید چکچک

1- تهیه نقشه توپوگرافی

2- تصاویر هوایی  

3- مدل سه بعدی از معدن

4- نقشه وضع موجود معدن

5- محاسبه احجام توده های معدنی

تیم طرح گراد سپاهان با 5 نفر از مجرب ترین و بهترین مهندسین نقشه برداری با پهپاد، در تاریخ 5 تیر 1398، شروع به کار کردند. این عملیات به مدت یک ماه به طول انجامید. عملیات نقشه برداری با پهپاد معدن 800 هکتاری چکچک اردکان، در استان یزد، شهرستان اردکان، منطقه چکچک صورت پذیرفت.

شرح عملیات نقشه برداری معدن با پهپاد

برای عکسبرداری هوایی در نقشه برداری با پهپاد، ابتدا با استفاده از تنظیمات فوکوس و تنظیمات مربوط به دوربین و پرنده، عملیات پرواز را برنامه ریزی و طراحی کردیم، که این برنامه ریزی براساس کیفیت و مقیاسی که کارفرما درخواست کرده بودند، مسیر پرواز، ارتفاع پرواز، خطوط پرواز، سرعت پرنده و فاصله نقاط تصویربرداری در پروژه نقشه برداری با پهپاد می باشند.

همچنین برای تسریع کار میدانی و کاهش هزینه های کارفرما، با استفاده از سنسور PPK/RTK نصب شده بر روی پرنده، نیاز به برداشت، تعداد زیاد نقاط کنترل زمینی را کاهش دادیم. سپس این نقاط را در معدن طراحی و مختصات دقیق هر یک از آن ها را مشخص کردیم.

پس از اجرای مراحل میدانی نقشه برداری معدن با پهپاد، تهیه نقشه از معادن و محاسبه حجم دپوها، خاکریزها، گودال ها و خاکبرداری ها با استفاده از نرم افزارهای مخصوص نقشه برداری با پهپاد انجام گرفت.

از جمله فعالیت های نرم افزاری پروژه نقشه برداری معدن با پهپاد، تهیه نقشه توپوگرافی از معدن می باشد که برداشت و نمایش شکل زمین و محاسبه ارتفاع آن را مشخص می کند و پستی و بلندی های سطح زمین را توسط خطوطی به نام منحنی تراز یا منحنی میزان نشان می دهد.

از مهم ترین خروجی های این پروژه نقشه برداری هوایی با پهپاد، مدل رقومی ارتفاعی بود، که شرکت طرح گراد قادر به استخراج DSM، DTM و DEM شد.

مقالات مرتبط

نقشه برداری معدن با پهپاد

نقشه برداری معدن با پهپاد

در این مقاله به نقشه برداری معدن با پهپاد،کاربرد نقشه برداری معدن با پهپاد،مزایای نقشه برداری معدن با پهپاد،مزایای استفاده از پهپادها نسبت به نقشه برداری معمولی در نقشه برداری معدن ،کاربردهای تکنولوژی پهپاد در صنعت نقشه کشی معدن با پهپاد و کاربرد پهپادها در فعالیت‌های معدنی می پردازیم.

ادامه

طرح گراد

شرکت طرح گراد سپاهان
ارائه دهنده خدمات مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های
نقشه برداری معدن، نقشه برداری با پهباد، نقشه برداری زمینی، نقشه برداری معدن با پهباد، نقشه برداری با GPS سه فرکانس، GPS وکارتوگرافی، نقشه برداری ماهواره ای و فروش داده های ماهواره ای

اصفهان، بهارستان
خیابان فرشته، مجتمع رضا، واحد2

ارتباط با مدیریت :