پروژه های اجرا شده توسط طرح گراد

پروژه های اجرا شده توسط شرکت طرح گراد سپاهان در زمینه های نقشه برداری با پهباد، نقشه برداری معدن با پهباد، GPS و کارتوگرافی، نقشه برداری با GPS سه فرکانس، نقشه برداری ماهواره ای، نقشه برداری زمینی، فروش داده های ماهواره ای

نقشه برداری معدن با پهپاد، معدن مهندس احسانی
نقشه برداری معدن با پهپاد، معدن مهندس احسانی

نقشه برداری معدن مهندس احسانی

در پروژه نقشه برداری معدن با پهپاد، معدن مهندس احسانی در منطقه جاده بالی شهرک سروستان شهرضا به مساحت 1000 هکتار، تیم طرح گراد شامل 6 نفر از بهترین مهندسین و متخصصین نقشه برداری با پهپاد در تاریخ 10 آذر 1397 وارد عمل شدند. پروژه معدن جاده بالی شهرک سروستان شهرضا در مدت زمان 10 روز انجام شد.)
جزئیات
نقشه برداری معدن با پهپاد، معدن مهندس امیری (1000 هکتار)
نقشه برداری معدن با پهپاد، معدن مهندس امیری (1000 هکتار)

نقشه برداری معدن مهندس امیری (1000 هکتار)

در پروژه نقشه برداری معدن با پهپاد، معدن مهندس امیری در شهرستان بهاباد استان یزد به مساحت 1000 هکتار تیمی مجرب و متخصص از شرکت طرح گراد سپاهان ، متشکل از 6 نفر، نقشه برداری معدن با پهپاد، را در تاریخ 97/9/5 شروع کردند و در مدت یک ماه به پایان رساندند.)
جزئیات
نقشه برداری معدن با پهپاد، معدن مهندس امیری (2000 هکتار)
نقشه برداری معدن با پهپاد، معدن مهندس امیری (2000 هکتار)

نقشه برداری معدن مهندس امیری (2000 هکتار)

در تاریخ 97/9/5 تیم 6 نفره از متخصصان شرکت طرح گراد،پروژه نقشه برداری معدن با پهپاد، معدن مهندس امیری در شهرستان بهاباد به مساحت 2000 هکتار را به منظور تهیه نقشه توپوگرافی،مدل سه بعدی معدن و نقشه وضع موجود معدن، شروع کردند.این پروژه،در یک ماه انجام شد.)
جزئیات
نقشه برداری معدن با پهپاد، معدن مهندس حسینی
نقشه برداری معدن با پهپاد، معدن مهندس حسینی

نقشه برداری معدن مهندس حسینی

پروژه نقشه برداری معدن با پهپاد، معدن مهندس حسینی در منطقه سه راه پرک شهر بافق استان یزد،‌ توسط تیم 6 نفره از متخصصان شرکت طرح گراد انجام شد. نقشه برداری با پهپاد در تاریخ 97/10/5 آغاز شد و یک ماه به طول انجامید. برای نقشه برداری با پهپاد اراضی معدن به مساحت 650 هکتار، از پهپاد فانتوم 4 استفاده شد.)
جزئیات
نقشه برداری معدن با پهپاد، معدن مهندس شفیعی
نقشه برداری معدن با پهپاد، معدن مهندس شفیعی

نقشه برداری معدن مهندس شفیعی

در تاریخ 97/8/20 پروژه نقشه برداری معدن با پهپاد، معدن مهندس شفیعی در شهر بهارستان استان اصفهان آغاز گردید. تیم 6 نفره متخصص طرح گراد با هدف تهیه نقشه توپوگرافی،مدل سه بعدی معدن و نقشه وضع موجود معدن ،‌ نقشه برداری با پهپاد را در مساحت 60 هکتاری به مدت 10 روز انجام دادند.)
جزئیات
نقشه برداری امام زاده شاهرضا(ع) شهرضا با پهپاد
نقشه برداری امام زاده شاهرضا(ع) شهرضا با پهپاد

نقشه برداری شهری شهرداری شهرضا

تیم 10 نفره از کارشناسان و متخصصان طرح گراد پروژه نقشه برداری شهری با پهپاد امامزاده شاهرضا شهرستان شهرضا‌ را در تاریخ 12 بهمن 97 آغاز کردند. نقشه برداری با پهپاد امامزاده شهرضا در مساحت 5000 هکتاری انجام شد و در نهایت نقشه امامزاده شاهرضا در اختیار کارفرما قرار گرفت.)
جزئیات
نقشه برداری معدن با پهپاد، معدن دکتر فیروزه ای (500هکتار)
نقشه برداری معدن با پهپاد، معدن دکتر فیروزه ای (500هکتار)

نقشه برداری معدن دکتر فیروزه ای (500هکتار)

اجرای پروژه نقشه برداری معدن با پهپاد، معدن دکتر فیروزه ‌ای در استان یزد شهر بافق کیلومتر 15 جاده ی بافق –بهادباد (معدن 500 هکتاری) در تاریخ 20/11/97 با فعالیت 5 نفر از مهندسان طرح گراد شروع شد و به مدت 1ماه به طول انجامید.)
جزئیات
نقشه برداری معدن با پهپاد، معدن دکتر فیروزه ‌ای (400 هکتار)
نقشه برداری معدن با پهپاد، معدن دکتر فیروزه ‌ای (400 هکتار)

نقشه برداری معدن دکتر فیروزه ‌ای (400 هکتار)

اجرای پروژه نقشه برداری معدن با پهپاد، معدن دکتر فیروزه ‌ای در استان یزد شهر بافق (معدن 400 هکتاری) در تاریخ 20/11/97 با فعالیت 6نفر از مهندسان طرح گراد به مدت 1ماه به طول انجامید.پس از تصویربرداری و پردازش،مدل سه بعدی و نقشه ی معدن و .. استخراج شد.)
جزئیات
نقشه برداری شهری با پهپاد، آب‌وفاضلاب روستایی استان اصفهان1
نقشه برداری شهری با پهپاد، آب‌وفاضلاب روستایی استان اصفهان1

نقشه برداری شهری آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان

5 نفر از متخصصان طرح گراد برای نقشه برداری با پهپاد شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان در تاریخ 20 بهمن سال 97 کار خود را شروع کردند. پروژه نقشه برداری شهری با پهپاد در روستای قصرچم به مساحت 70 هکتاری 20 روز به طول انجامید.در نهایت تمام خروجی های موردنظر در پروژه تهیه شد و به کارفرما ارائه گردید.)
جزئیات
نقشه برداری شهری با پهپاد، آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان
نقشه برداری شهری با پهپاد، آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان

نقشه برداری شهری آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان

پروژه نقشه برداری شهری آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان در محل روستای کهرویه به مساحت 80 هکتار توسط طرح گراد از تاریخ 1/7/1397 آغاز و به مدت 20 روز به طول انجامید.نقشه توپوگرافی، تصویر هوایی،مدل سه بعدی،نقشه وضع موجود روستا و پروفیل طولی در این پروژه نقشه برداری با پهپاد تهیه شد و بدست کارفرما رسید.)
جزئیات
نقشه برداری معدن با پهپاد معدن دکتر متاجی (3000هکتار)
نقشه برداری معدن با پهپاد معدن دکتر متاجی (3000هکتار)

نقشه برداری معدن دکتر متاجی (3000هکتار)

در اجرای پروژه نقشه برداری معدن با پهپاد، معدن دکتر متاجی در شهر سردشت استان هرمزگان (3000هکتار)، تیم طرح گراد که شامل 5 نفر از بهترین متخصصین و مهندسین در زمینه ی نقشه برداری با پهپاد بودند، در تاریخ 15 فروردین 1398 وارد عمل شدند. تیم طرح گراد پروژه را در مدت 2 ماه به پایان رساند.)
جزئیات
نقشه برداری معدن با پهپاد، معدن دکتر متاجی (2000 هکتار)
نقشه برداری معدن با پهپاد، معدن دکتر متاجی (2000 هکتار)

نقشه برداری معدن دکتر متاجی (2000 هکتار)

اجرای پروژه نقشه برداری معدن با پهپاد، معدن دکتر متاجی در شهر سردشت استان هرمزگان (2000 هکتار)در تاریخ 5/1/98 شروع شد و به مدت 40 روز به دست 6 نفر از مهندسان شرکت انجام شد و نهایتا تصاویر پردازش شدند و نقشه توپوگرافی و وضع موجود معدن همراه با مدل سه بعدی آن و پروفیل طولی به کارفرما ارائه گردید.)
جزئیات
نقشه برداری معدن با پهپاد، معدن دکتر متاجی (1000 هکتار)
نقشه برداری معدن با پهپاد، معدن دکتر متاجی (1000 هکتار)

نقشه برداری معدن دکتر متاجی (1000 هکتار)

اجرای پروژه نقشه برداری معدن با پهپاد، معدن دکتر متاجی در شهر سردشت استان هرمزگان (1000 هکتار) ، در تاریخ 28/12/97 توسط 6 نفر از بهترین مهندسان اجرایی و کادر فنی تیم طرح گراد سپاهان آغاز شد و به مدت 1ماه به طول انجامید. رضایت دکتر متاجی از انجام نقشه برداری توسط گروه طرح گراد باعث افتخار ماست.)
جزئیات
نقشه برداری شهری با پهپاد، شرکت آذر سپید
نقشه برداری شهری با پهپاد، شرکت آذر سپید

نقشه برداری شهری شرکت آذر سپید

شرکت طرح گراد سپاهان،اجرای پروژه نقشه برداری شهری با پهپاد، شرکت آذر سپید را در تاریخ 3 شهریور 1397 با به کارگیری 6 نفر متخصص نقشه برداری با پهپاد،آغاز نمود. عملیات نقشه برداری شهری با پهپاد پروژه 30 هکتاری شرکت آذر سپید،در استان اصفهان، شهرستان شهرضا، دشت مهیار در مدت زمان 5 روز صورت پذیرفت.)
جزئیات
Tarh Gerad Sepahan

طرح گراد

شرکت طرح گراد سپاهان
ارائه دهنده خدمات مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های
نقشه برداری معدن، نقشه برداری با پهباد، نقشه برداری زمینی، نقشه برداری معدن با پهباد، نقشه برداری با GPS سه فرکانس، GPS وکارتوگرافی، نقشه برداری ماهواره ای و فروش داده های ماهواره ای

اصفهان، بهارستان، خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان فرات، مجتمع تجاری اداری میلاد نور، طبقه سوم، واحد 12

ارتباط با مدیریت :